Kureyşliler Mekke’ye Ne Zaman Geldi?

İslamiyet hızla yayılmaya devam ederken, Mekke’ de cahiliye devri sona ermeye başlamıştır. Cahiliye devrinin sona ermesi, daha sağlıklı bir dinin hayata geçmesini sağlamıştır. Bu doğrultuda mekkenin fethi yapılmış ve üzerinden tam olarak 1390 yıl geçmiştir.

Fetih Suresi okunarak Mekke’ye girilmiş ve büyük bir zafer kazanılmıştır. 11 Ocak 630’da kazanılan fetih, şehir içerisinde büyük bir huzuru ve barışı getirmiştir. Mekkenin fethine zemin hazırlayan sebepler olmuştur ve Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki Beni Bekir Kabilesi, Hudeybiye Antlaşması’na aykırı davranmış ve Müslümanların himayesinde olan Huzaa kabilesine saldırmıştır. Bu olayın ardından, Kureyşlilere haber gönderen Hz. Muhammed, saldırıyı başlatan kabile ile saldırıyı sonlandırmadıkları taktirde antlaşmanın sona erdirilecek olduğunu bildirdi. Hz. Muhammed’in komutasında olan islam ordusu teklifin kabul edilmemesi sebebiyle 31 Aralık 629′ da savaşa hazırlandı.

mekke

Mekke İdaresi Ve Kâbe Hizmetleri Kureyşlilerin Eline Geçti!

Hz. İsmail’in, torunlarından olan Adnan’ ın, soyundan gelen bu kabilenin, uzun bir zaman boyunca Mekke çevresinde dağınık bir halde yaşadıkları bilinir. V. yüzyılın ilk yarısında Kureyş kabilesine adını veren ve Fihr (Kureyş) b. Mâlik’in altıncı dereceden torunu olan Kusat b. Kilâb, Kinâne ve Kudâa kabilesinin de yardımıyla birlikte Mekke’nin idaresinin kureyş kabilesine geçmesini sağladı. Dağınık halde yaşayan kabilesini bir araya getirerek, Mekke’ de yaşama kararını aldı. Mekke topraklarını 10 parçaya ayırmaya karar verdi ve Kureyş’in on kolu arasında paylaşmayı tercih etti. Cürhümlüler’in yerinden söküp gömdüğü Hacerülesved’i tekrar Kâbe’de ait olduğu yere koydu. Mekke İdaresi ve Kâbe ile ilgili vazifeleri belirleyerek işe koyuldu.
Kusay’ la birlikte başlayıp İslam dönemine kadar devam etmiştir bu vazifeler. Belirlediği Vazifeler kısaca şu şekildedir;

Dârünnedve: Kureyş kabilesinin önemli konularının görüşüldüğü yer

Dârünnedve: Kusay tarafından yaptırılmıştır ve Kapısı Kâbe’ye doğru açılan

Dârünnedve, savaş ve barış kararlarının alındığı, idari kararların verildiği meclisti.

Dârünnedve’ye Kusayoğulları haricinde Kureyş boylarının kırk yaşının üstünde olan
liderleri katılabilirdi.

Kıyâde: Ordu ve kafile başkanlığını ifade eden vazifedir.

Livâ: Kabileye ait sancağın korunma vazifesidir.

Hicâbe (Sidâne): Kâbe’nin bakımından kapı ve anahtarlara kadar korunma vazifesidir. Bu görevi yürüten kişi belirli zaman aralıklarında Kâbe’yi ziyarete açar ve onun izni olmadıkça Kâbe’ye kimse giremezdi.

Sikâye: Kâbe’yi ziyarete gelen hacılara su temin etmekle sorumluydu.

Rifâde: Hacıların ağırlanması ve yiyecek temin edilmesi gereken vazifedir.

Yorum Ekle