Ticari Kazanç Nedir? Hangi Şartlar Gereklidir? Nasıl Vergilendirilir?

Vergi sistemimizde, gelir ve vergilerin vergilendirilmesi için iki temel vergi kanunu vardır; gelir vergisi kanunu ve kurumlar vergisi kanunu. Ticari kazanç nedir? Hangi şartlar gereklidir? Nasıl vergilendirilir? Kurumlar vergisi mükellefi iseniz Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre geliriniz üzerinden vergilendirilmelisiniz. Eğer gerçek bir kişiyseniz, bu sefer gelirinizin hangi gelir unsurundan geleceğini kontrol edeceksiniz. Gelir Vergisi Kanunu yedi gelir kalemini hesaplar. Ticari gelir bu gelir faktörlerinden biridir. Ticari gelir, Gelir Vergisi Kanununda sayılan yedi gelir unsurundan biridir. Ticari kazanç nedir? Hangi şartlar gereklidir? Nasıl vergilendirilir? Genel ortaklık sisteminde, ortağın genel ortaklıktaki veya eski sınırlı ortaklık sistemindeki ortağın karındaki payı, kişisel ticari gelir olarak kabul edilir. İşletme gelirleri, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve kanunda öngörülen fiili veya basit usullere göre belirlenir. Özel okul, hastane ve benzeri işletmeleri işleten serbest meslek sahipleri, serbest meslek gelirlerini de işletme kayıtlarına girebilirler. Bir faaliyetin ticari faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için bazı işlevlerinin olması gerekir. Faaliyetlerin yürütülmesi sermaye ve emeğe dayalı olmalıdır. Faaliyet sürekli olmalıdır. Gelir getirici faaliyetler organizasyon içinde gerçekleştirilmelidir.

ticari kazanç nedir

Ticari kazanç nedir? Hangi şartlar gereklidir? Nasıl vergilendirilir? Gelir Vergisi Kanunu’na göre ticari kazanç elde eden mükellefler iki kategoriye ayrılır. Ticari tacirler, üye işyeri muafiyetinden yararlanır, işyeri muafiyetinden yararlanamayan işletme girişleri. Gelir belirleme yöntemine göre, gelir vergisi ödemesi gereken esnaf ve sanatkarlar iki kategoriye ayrılır. Basit usullere uymayan gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazancı, gerçek usule göre belirlenir. Fiili işlem gören mükellefler tuttukları defterlere göre iki kategoriye ayrılır: Birinci sınıf tüccarlar ve ikinci sınıf tüccarlar olarak sınıflandırılmaktadır. Ticari kazanç nedir? Hangi şartlar gereklidir? Nasıl vergilendirilir? Çeşitli ticaret şirketleri, kurumlar vergisine tabi diğer tüzel kişiler, bilançoda kendi istekleri doğrultusunda hesap tutanlar. Birinci sınıf iş adamları hesaplarını bilançoya kaydeder. Bilanço esasına göre işletme geliri, hesap dönemi sonu ile dönem başı mali bilançodaki tutarı arasındaki farktır. Ayrıca, hesap döneminde bir veya daha fazla işletme sahibi tarafından; İşletmeye kattığı değeri farktan düşmek, İşletmeden çıkarılan değer farka eklenir. Dönem başı ile karşılaştırıldığında, öz sermayenin dönem sonunda yüksek olan kısmı, dönemin işletme karı olarak kabul edilir. Gelir vergisi için vergi dönemi geçmiş takvim yılıdır. Yükümlülüğün memleketten ayrılma veya vefat nedeniyle takvim yılı içinde sona ermesi halinde, vergilendirme süresi takvim yılının başından fesih tarihine kadar olan süre olarak kabul edilir. Diğer giderler için vergi dönemi, hizmetin verildiği takvim yılıdır. Stopaj vergisi yoluyla ödenen vergilerde, kiracı yıllık beyanname vermek zorunda değil ise, stopaj vergisine ilişkin süre vergi dönemi olarak kabul edilir ve geri çekilmesi veya indirilmesi gereken vergi, yıllık verginin yerini alır.

Yorum Ekle